Voor de minor Ken je Klassieken 1, een filosofie-minor aan de CHE, schreef ik een essay over burn-out preventie. Ik heb hierbij Aristoteles’ blik op handelen gebruikt als basis voor het juist leven.

Inleiding

Van mijn jaarlaag heeft 1 op de 6 studenten thuis gezeten met burn-out klachten. Het aantal studenten wat op het randje balanceerde is nog hoger. Landelijk gezien ligt het percentage uitvallers ongeveer even hoog. Zo’n 17% van de jonge werknemers heeft burn-out klachten. (TNO/CBS, 2014) Hoe kan dat?

Met een hoog uitvalpercentage én terugkerend onbegrip is het noodzakelijk dat er een structurele verandering plaatsvindt. Burn-outs moeten bespreekbaar zijn én voorkomen worden. In onderstaand essay zoek ik uit of een meer Aristotelistische levenswijze burn-outs kan voorkomen. Allereerst schets ik de context: wat is een burn-out en waarom is juist de huidige generatie twintigers opgebrand? Vervolgens leg ik, aan de hand van twee werken van Aristoteles én mijn collegeaantekeningen, Aristoteles’ gedachtengoed over ‘gezond’ (lees: ‘juist’) leven uit. Hierop volgt een toetsing, toepassing, van Aristoteles’ ideeën op de veroorzakers van een burn-out, waaruit argumenten voor én tegen zullen blijken. Ik sluit af met een afweging van deze argumenten en kom dan tot een conclusie op de vraag: “Voorkomt een Aristotelistische levenswijze een burn-out bij de huidige generatie twintigers?”

Hier vind je het essay over burn-out preventie bij twintigers

2 thoughts on “Over de preventieve werking van Aristoteles’ handelen op burn-outs onder twintigers.

  1. Een intelligent stuk tekst, Ella! Gefeliciteerd! Is dit een laatste loodje van je opleiding?

    Een reden in Nederland van veel burn-outs is, denk ik, dat mensen overal aan cijfertjes moeten voldoen. Dat is een soort nare ziekte in de maatschappij.

    Een mens moet zich geliefd weten, weten dat het belangrijk is dat zij of hij er is. Niet de prestatie, maar het wezen van de mens is totaal geliefd. Dat is naar mijn idee het enige antwoord op burn outs.

    Groetjes en liefs! Bedankt voor je leuke inzichten.

  2. Hoi Kirsten, dank voor je reactie! Ik ben het met je eens dat er een soort prestatiedruk heerst in de maatschappij die voor onnodig veel stress en burn-outs veroorzaakt. Ik vind je invalshoek waardevol en ben het met je eens dat waardering om wie je bent waarschijnlijk de enige there-to-stay oplossing is voor burn-outs, i.p.v. alle lapmiddelen die nu aangeboden worden à la cursusjes time-management.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.